Spökslag – arbetsmetodik för ett skonsamt skogsbruk

Tekniken och arbetsmetodiken inom skogsavverkning har genomgått en enorm utveckling sedan de första maskinerna introducerades i mitten av 1900-talet. Dagens moderna skogsmaskiner är utrustade med både GPS och olika slags kartor för att kunna bedriva ett effektivt och skonsamt arbete i skogen.

Skogsentreprenörer jobbar med små marginaler, vilket gör det extra viktigt att arbetet sker på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt, samtidigt som man ska leva upp till alla krav om skonsam avverkning och reducerade körskador. Olika metoder för avverkning har utvecklats, bland annat Stora Ensos ”Rätt metod”, som bygger på strategisk planering av bas- och stickvägar enligt ett fiskbensmönster.

En del i modern arbetsmetodik för ett skonsamt skogsbruk är så kallade spökslag, som används vid arbete i känslig eller krävande mark. Spökslag innebär att skördaren gör en väg, exempelvis i brant eller fuktig terräng, och lägger ut virket åt skotaren vid upparbetning så att denna inte behöver köra i den besvärliga terrängen och riskera fastkörning. Med spökslag effektiviseras skotarens arbete genom att skotaren inte behöver lägga tid på att köra i besvärlig terräng, samtidigt som koncentrationen av virke blir högre där skördaren gjort spökslag.

Fördelarna med spökslag är flera, där arbetsmetodiken både ökar effektiviteten vid avverkningsarbete i besvärlig terräng samtidigt som risken för körskador minskar.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.